Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jan Kovářík: Statuofilia

29. 3.-13. 5. / Topičův salon / Socha

Do 13.5.2016 bude v Topičově salonu, Národní 9, Praha 1, 1.patro, přístupná zajímavá výstava Jan Kováříka: Statuofilia

Jan Kovářík je sochař vycházející z konceptuálního uvažování. Pracuje jak s klasickými materiály, tak s materiály na bázi syntetiky, tedy neklasickými a vnímanými spíše jako neušlechtilé. I v případě takzvaně neušlechtilých hmot důsledně usiluje o dokonalý výraz formy. Vtip svých hravých, poetických objektů zakládá na psychologickém působení tvaru a barvy a nezatěžkává přílišným intelektualizmem, obecně hrozícím konceptu. Promýšlené, smyslné spojení barvy a tvaru v případě Kováříkových primárně vizuálních objektů překvapivě zasahuje téměř všechny smysly a vyvolává v divákovi téměř gurmánské zážitky. Výstava představí nejnovější autorovu tvorbu.

Kurátorka: Lucie Šiklová

Jan Kovářík

Narozen 28.3.1980. Studoval na AVU v letech 1998-2005 – sochařství u prof. Zeithammla. Zabývá se abstraktní sochařskou tvorbou, tvoří v PrazeFotografie z výstavy