Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jan Kavan : Nepravděpodobný realizmus II : kresba a grafika

Do 13.8.2017 bude v Galerii Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, přístupná krásná výstava Jan Kavan : Nepravděpodobný realizmus II : kresba a grafika.

Doprovodný program: ČT 27. 7. 2017 v 17 h – setkání s autorem na výstavě a poté řízená degustace tuzemských vín.

Vstup: dobrovolný

Nepravděpodobný realizmus je má značka, které jsem se od minulé výstavy nezpronevěřil a která mě charakterizuje. Proto i současná přehlídka mých kreseb a grafik se uskutečňuje pod tímto názvem.
Je možné, že éra, kdy různé „izmy“ vytyčovaly umělecké a názorové hranice je s koncem dvacátého století definitivně uzavřena. A izmy samy snad zůstanou jen jakousi pomocnou systémovou tabulkou při přednáškách dějin umění. Já jsem však se svými generačními druhy ještě zažil velké psychologické drama, ve kterém šlo o mnohem víc než jen o salonní intelektuální řevnivost, jak tomu snad bylo na západě.
V šedesátých letech jsme byli na našem kulturním poli svědky bitvy, ve které probíhal pod korouhvemi „izmů“ politický zápas o právo na svobodný, individuální a přirozený lidský projev. Když pak „socialistický realizmus“ nasadil do boje proti nepřátelskému „buržoaznímu formalizmu“ opancéřované argumenty, stala se válka na dlouhých, tak zvaně normalizovaných dvacet let válkou zákopovou.
Již v mém uměleckém zárodečném stadiu jsem byl poznamenán realizmem nadreálným, tedy surrealizmem. Později jsem vzrušeně sledoval jeho české vývojové mutace, od poetizmu přes magický realizmus až po surreálné odlesky v české Nové figuraci a české grotesce. Protože ale neptařím přímo do žádné z těchto kategorií, razím pro svou tvorbu označení „nepravděpodobný realizmus“. Je v tom samozřejmě i trochu ironie, poukazující na ten realizmus socialistický.
Můj výtvarný názor se odvolává k reálné skutečnosti. Obdiv k jsoucnu mě nutí pokoušet se – při vší mé nedostatečnosti – znovu a znovu zachytit alespoň střípky z toho bohatství a sestavovat je do vzorce mé vlastní mozaiky v naději, že nepravděpodobností takového realizmu se dá vyjádřit trocha podobenství o chaosu naší doby. Zkouším zobecňovat současnost a aktualizovat mýty. Ale to vše se podřizuje hledání tvaru, výrazu a kompozice. V zrcadle toho, co vykonali jiní, mi sice tato činnost připadá často pošetilá, ale taková je má diagnóza. (Jan Kavan)Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jan Kavan : Nepravděpodobný realizmus II : kresba a grafika