Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jakub Tytykalo: V prachu vizí

3. 3.-24. 3. / Dark Matter Gallery / Malba

Do 24.3.2017 bude v nově otevřené Dark Matter Gallery, Kubelíkova 48, Praha 3, přístupná výstava obrazů Jakuba Tytykalo: V prachu vizí.

„Inspirační zdroje nalézám částečně v historii umění, mezi jinými v českém sürrealismu a symoblismu, kde nacházím kombinaci moderních forem a duchovního obsahu. Jako tehdejší umělci, i my se nyní se nacházíme v jakési nové průmyslové revoluci a k nemateriálním aspektům života a jejich pochopení hledáme cestu. Tento proces se pak také odráží v tvorbě. V práci dále vycházím z fungování umělecké scény, toho, jak na mě působí, vztahů a vlastností lidí, věcí atd. Také si půjčuji do obrazů galerijní prostředí jako dějiště, kde není jasné, co je uměleckým dílem a co pochází z „vnějšího“ světa. Prostor, kde je možné vše. Obrazy mají děj, který však raději nechávám z větší části k interpretaci diváku. Název výstavy odkazuje k dočasnosti a prchavosti člověkem vnímané subjektivní skutečnosti, mentální či fyzické.“

Jakub Tytykalo (*1984), absolvent AVU, stylově nevyhraněný malíř, prošlý ateliéry kresby, sochy a malby, v současné době hledající východiska sociálního surrealismu. Má blízko k formalismu a dadaismu. Přestože doposud jemu nejpřirozenější vyjadřovací prvek je obraz, malba, blíží se realizace několika jeho děl, majících blíže k objektu než závěsnému obrazu.Fotografie z výstavy