Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Ivana Knížková a Petr Kunc: Zvířata v infračervené části spektra

Do 28.6.2019 bude v Malé galerii vědeckého obrazu, v budově děkanátu Matematicko-fyzikální fakulty, Ke Karlovu 3, Praha 2, 1.patro (chodba vlevo od hlavního schodiště), přístupná zajímavá výstava Ivany Knížkové a Petra Kunce: Zvířata v infračervené části spektra.

Oba autoři získali během výzkumu díky používání infračervené termografie nejen mnoho nových poznatků, ale též mnoho zajímavých termoobrázků, které teď v rámci výstavy prezentují. Kolekce vystavených obrázků vám tedy představí zvířata tak, jak byste je pouhým okem nikdy spatřit nemohli.

Ivana Knížková (*1962), absolventka Vysoké školy zemědělské v Praze v roce 1985, Agronomické fakulty, oboru Zootechnika, pracuje ve Výzkumném ústavu živočišné výroby,v.v.i. Praha Uhříněves jako vědecký pracovník a vedoucí oddělení. Dlouhodobě se mj. zabývá i možnostmi a využitím termografické metody pro biologický, medicínský a zemědělský výzkum. Vedle publikací je autorkou a spoluautorkou vědeckých a odborných publikací, několika právně chráněných výsledků, ověřené technologie a certifikovaných metodik. Externě vyučuje na univerzitách se zemědělským a přírodovědným zaměřením.

Petr Kunc (*1963) absolvoval v roce 1986 Vysokou školu zemědělskou v Praze, Mechanizační fakultu, obor Mechanizace zemědělství. Ve Výzkumném ústavu živočišné výroby pracuje jako vědecký pracovník a zástupce vedoucí oddělení. Zabývá se rovněž možnostmi a využitím infračervené termografie pro biologický, medicínský a zemědělský výzkum. Je také autorem a spoluautorem publikací, právně chráněných výsledků, ověřené technologie a certifikovaných metodik a též externě vyučuje na univerzitách se zemědělským a přírodovědným zaměřením.Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Ivana Knížková a Petr Kunc: Zvířata v infračervené části spektra