Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Ivan Bukovský: Strahovský (G)ambit

29. 1.-28. 2. / Strahovský klášter / Malba

Do 28.2.2018 bude ve Strahovském klášteře, Strahovské nádvoří 1, Praha 1, přístupná zajímavá a hustá výstava obrazů Ivana Bukovského: Strahovský (G)ambit.  Otevřeno denně   9:30 – 11:30;  12:00 – 17:00. Všechny ukázky z výstavy: Petr.

Ivan Bukovský (* 1949) byl žákem prof. Smetany na Akademii výtvarných umění v Praze (1971-1976). Je členem SVU Mánes a skupiny Lipany a Orbis pictus: Evropa. Svými díly je zastoupen v předních veřejných sbírkách v Česku, včetně Národní galerie, a také ve veřejných i soukromých sbírkách v Polsku, Německu, Rusku, Itálii, Jižní Koreji, Izraeli a USA. Jeho tvorba byla oceněná řadou cen doma i v zahraničí. Vystavuje samostatně od roku 1976. Má na svém kontě 60 samostatných a kolektivních výstav doma i v zahraničí.

Výstavu uspořádali ART MOZAIKA ve spolupráci se Královskou kanonií premonstrátů na Strahově.

Více na:

http://artmozaika.eu/vystavy/231-strahovsky-g-ambit/

 Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Ivan Bukovský: Strahovský (G)ambit