Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Hradní Fotoarchiv (doprovodná výstava k výstavě Fenomén Masaryk)

Do 31.1.2018 (tedy už po zbytek velké výstavy Fenomén Masaryk) bude v Nové budově Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1, přístupná doprovodná výstava Hradní Fotoarchiv.

Drobná výstava představí vybrané atraktivní snímky z Hradního fotoarchivu, který dokumentuje podstatnou část prezidentského mandátu Tomáše Garrigua Masaryka v letech 1918 až 1933. Jedná se o třetí a zároveň poslední krátkodobou doprovodnou výstavu k výstavě Fenomén Masaryk.

Celý fond, jehož vybraná část bude na výstavě prezentována, tvoří více než šest a půl tisíce skleněných i celuloidových negativů a téměř deset tisíc fotografických pozitivů a pozitivních kontaktů nejčastěji adjustovaných na pevném papírovém kartonu v podobě kartotéčních lístků.

Fotoarchiv vznikl z činnosti tiskového odboru prezídia ministerské rady – předchůdce dnešního Úřadu vlády. Tiskový odbor, podřízený přímo předsedovi vlády, měl zajišťovat nezbytný kontakt mezi státem, sdělovacími prostředky a veřejností, dohlížet na vytváření oficiálního zpravodajství a rovněž spolupůsobit při státní propagandě – tiskové i obrazové.

V roce 1919 byl do tiskového odboru přijat akademický malíř Jano Šrámek (1886–1957), který se stal nejen správcem obrazového archivu, ale začal do něj přispívat četnými vlastními snímky a brzy se vyprofiloval na fotografování osobnosti T. G. Masaryka.

Pořizování podrobné fotografické dokumentace v mnohém inicioval sám prezident, který si byl dobře vědom nutnosti poskytovat veřejnosti rychlé a nezkreslené informace o všech událostech odehrávajících se kolem jeho úřadu. Vycházel přitom ze svých zkušeností získaných v USA a roli žurnalistiky, kde reportážní fotografie postupem času získávala stále větší a důležitější prostor.

Fond obsahuje i zcela neznámé, dosud nepublikované snímky a přispívá tak k rozšíření ikonografického povědomí československých dějin, k tomu, aby osobnosti první republiky prostřednictvím fotografií Hradního fotoarchivu vystoupily z anonymity a získaly pro historiky i širokou veřejnost svoji tvář.


K Hradnímu fotoarchivu byla v roce 2008 vydána publikace s bohatým obrazovým doprovodem.
Knihu lze zakoupit v e-shopu Národního muzea 

Doprovodný program:

Vstupné a otevírací doba:

v rámci běžného vstupného a otevírací doby výstavy Fenomén MasarykFotografie z výstavy