Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž František Horniak – 60 nejlepších rytin

24. 6.-11. 9. / Poštovní muzeum / Ilustrace

Do 11.9.2016 bude v Poštovním muzeu, Nové mlýny 2, Praha 1, přístupná zajímavá výstava František Horniak – 60 nejlepších rytin.

Poštovní muzeum v Praze je mimořádně uzavřeno v termínu 1.8.- 31.8. 2016.

V rámci připomínání významných životních jubileí autorů známkové tvorby připravilo Poštovní muzeum výstavu věnovanou jednomu z nejvýraznějších zástupců slovenského ryteckého umění Františku Horniakovi. Výstava s názvem František Horniak — 60 nejlepších rytin totiž připomíná a oslavuje Mistrovo výročí narození. Vedle skvostných ocelorytin představuje liniové rozkresby autora, finální známky, aršíky, přepážkové archy a obálky prvního dne vydání (FDC).

František Horniak se narodil 16. června 1956 v Žikavě u Zlatých Moravců. V roce 1971 nastoupil na Střední uměleckoprůmyslovou školu v Kremnici zaměřenou na zpracování kovů. Od roku 1981 začal pracovat jako rytec poštovních razítek Technické ústředny spojů v Bratislavě, přičemž od roku 1982 se začal specializovat na tvorbu příležitostných poštovních razítek. Těsně před rozdělením České a Slovenské Federativní Republiky v roce 1991 začal participovat i na tvorbě poštovních známek, kterých realizoval více než 150. V současnosti působí jako rytec poštovních cenin odboru POFIS Slovenské pošty, a.s. Za svou činnost získal řadu tuzemských i mezinárodních uznání, jejichž výběr je součástí výstavy. Například známka „Umění: Ladislav Medňanský“ získala v roce 2005 vavříny v soutěži o nejkrásnější známku světa „Grand Prix de lʼexposition WIPA“ organizovanou svazem vídeňských filatelistů. Několikrát také obdržel vítezství v soutěži o nejkrásnější zahraniční poštovní známku světa „China Best Foreign Stamp Annual Poll“ v Pekingu. Úspěšná byla i Horniakova spolupráce s doc. Martinem Činovským, ArtD., který ho zasvětil do tvorby rytiny poštovních známek, nebo s prof. Dušanem Kállayem, akad. mal., mj. přesedou Realizační komise známkové tvorby Slovenské pošty. S ním v roce 2007 vytvořil velkoformátový aršík Bratislavský hrad, který získal řadu ocenění na Slovensku i v zahraničí.

K výstavě bude vydán katalog a bude představena známka Jan Jessenius. František Horniak je autorem rytiny k této známce, která vyšla ve společném vydání České republiky, Slovenska a Maďarska.Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž František Horniak – 60 nejlepších rytin