Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Fotografický zápisník na cestách orientem aneb Cesty českých fotoamatérů Středním východem 1920–1938

17. 7.-30. 8. / GAMU (Galerie AMU) / Fotografie

Do 30.8.2015 bude v galerii GAMU, Malostranské náměstí 12, Praha 1 (pozor, nově vstup z průchodu do ul. Tržiště), přístupná zajímavá výstava Fotografický zápisník na cestách orientem aneb Cesty českých fotoamatérů Středním východem 1920–1938.

Kurátoři: Libor Jůn, Tereza Kabůrková

Otevřeno denně mimo pondělí: 10–12 a 13–18 h

Mezi Orientem – světem východním – a Okcidentem – světem západním – vždy docházelo k velmi komplikovanému a často i rozporuplnému dialogu. Orient se stal nejen cílem různých expanzí, ale i důležitým kulturním fenoménem, inspirací a výzvou pro řadu západních umělců, myslitelů a v neposlední řadě i fotografů. Je proto více než charakteristické, že ve stejném roce 1839, kdy se svět dozvěděl o objevu daguerrotypie – první prakticky využitelné fotografické techniky – se daguerrotypisté objevili v Egyptě, Palestině či v Sýrii. Kouzlo starobylého Orientu a kouzlo fotografického obrazu měly cosi společně podmanivého. Orient (v tomto případě Střední východ) se rychle stal všeobecně přijímaným fotografickým tématem, jehož interpretace patřila do repertoáru mnohých velkých fotografických závodů, ateliérů a tvůrců. Tato fascinující fotografická Grand tour přesto není naším tématem. Tím je naopak opomíjená a často i ztracená produkce fotografických amatérů, kteří propadli stejnému opojení Orientem, ať již byla jejich původní motivace pro cestu do těchto oblastí jakákoliv. Amatérskou fotografii zde představuje šestice autorů, kteří byli s orientálním světem konfrontováni v průběhu 20. a 30. let 20. století.
Libor Jůn

Výstava vznikla v rámci projektu „Historický fotografický materiál – identifikace, dokumentace, interpretace, prezentace, aplikace, péče a ochrana v kontextu základních typů paměťových institucí“ (DF13P01OVV007) financovaného z Programu národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury České republiky.Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Fotografický zápisník na cestách orientem aneb Cesty českých fotoamatérů Středním východem 1920–1938