Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Eva Vejvodová: Stopy

6. 12.-23. 12. / Galerie 1 / Malba

Do 23.12.2016 bude v Galerii 1, Štěpánská 47, Praha 1, přístupná zajímavá výstava obrazů Evy Vejvodové: Stopy.

Obrazy Evy Vejvodové jsou osobitým záznamem vnímání světa. Východiskem k její malbě je příroda, která je inspirací k výpovědi autorky o svém pohledu na okolní svět, na jistoty a nejistoty v něm, na podněty, jež ovlivňují i určují cesty života.

Výstava prací Evy Vejvodové představí volnou malířskou tvorbu a využití uměleckého řemesla, jako spojení dávné tradice a současných trendů v odívání.

Ve své malířské práci byla Eva Vejvodová od počátku ovlivněna přírodou. Ve volné tvorbě to bylo město a krajina, kde žila, a které poznala na svých cestách, především v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Velmi ji ovlivnil studijní pobyt ve Francii, který se uskutečnil na pozvání ředitele muzea v Les Sables d´Olonne. Později se krajina stala spíše prostředkem k výpovědi o vztahu k vnitřnímu i vnějšímu světu a k možnostem jeho výtvarného vyjádření. Vystavené obrazy budou oleje na plátně, v některých případech doplněné sypanými písky, často nasbíranými v místech, která se vážou k obsahu obrazu (Pobřeží, Ostrov).

Společně s obrazy představí Eva Vejvodová umělecké řemeslo, ručně tkané oděvy. Má ráda práci s vlnou, která má na rozdíl od volné tvorby svá pevná pravidla. Chce přiblížit širšímu publiku tradiční rukodílnou techniku a ukázat, že umělecké řemeslo má i v dnešní době stále velké možnosti a má smysl se k němu vracet.

Eva Vejvodová bydlí v Praze 1, která je pro ni svou kulturní atmosférou a tradicí inspirativním místem k životu i práci.

CV  Eva Vejvodová roz. Stachová
1953           Narozena ve Zlíně
1968-1971   Gymnázium Jana Nerudy v Praze
1973-1975   Školský ústav umělecké výroby v Praze
1980-1986   Akademie výtvarných umění v Praze, atelier prof. F. Jiroudka
1993             Tříměsíční pracovní pobyt v Les Sables d´Olonne ve Francii

www.evavejvodova.czFotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Eva Vejvodová: Stopy