Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž dvoudenní jednorázové výstavy Ján Kekeli & Peter Fabo: MEDZI

13. 11.-14. 11. / Nevan contempo / Fotografie

Ve dnech 13. – 14.11.2015 se v v Galerii Nevan Contempo, U rajské zahrady 14, Praha 3, konala dvoudenní jednorázová výstava Ján Kekeli & Peter Fabo: MEDZI.

Nevan Contempo tentokrát představila hostující Galerii Kytka a Hot Dock gallery (SK) s výstavním projektem „MEDZI“. Společný projekt autorů Jana Kekeliho (SK) a Petera Faba (SK).
Charakteristickým prvkem pro oba autory je práce s médiem analogové fotografie a obdobný přístup k zobrazovanému, jež se od konkrétního předmětu ve fotografii vyvíjí až k abstraktnímu obrazu.

Text Tomáše Kličky k výstavě:

Rozměrné tatranské skalní stěny a podzemní důlní prostory koketují s mýtem „drsné a nezkrotné“ slovenské krajiny, nad kterou to blýská a bije. Teprve izolace horniny od jejího prostředí po způsobu přírodopisného kabinetu nebo mineralogického muzea ale vede k jejímu plnému estetickému docenění. Abstraktní morfologie a textura geologických útvarů a nerostů je sice podmanivá, ale nedovede bezezbytku přehlušit romantický patos skal, hlubin a zasuté nutkání k jejich pokoření a dobytí: „Ain’t no mountain high enough – Ain’t no valley low enough“. Banány naopak podněcují představu rajské bezstarostnosti. Svoji naddimenzovaností se mohou jevit cizorodě a frackovsky drze, přitom do Fabova rejstříku exotický plod vstoupil jako symbol maskulinity, který v sobě spojuje radost i úzkost z odpovědnosti a selhání. Tak se hory a doly, coby předmět výzvy, a cizokrajné ovoce, které mírně ironizuje chlapiska výzvy hledající, významově ocitají blíž, než se mohlo zprvu zdát – banán hory přenáší. Ale možná je pátrání po společném jmenovateli liché.

Jan Kekeli a hlavně Peter Fabo unikají z pole tradiční fotografie, pokud ještě vůbec existuje. Kekeli poslední dobou vytváří precizní obrazově komponované snímky a Fabo se uchyluje k objektu, řemeslně náročné intarzii nebo, tak jako tady, k fotogramu. Oba tentokrát dospěli k monochromatičnosti a monumentalitě volbou velkorysých formátů, které diváka nutí vztahovat se k nim i tělesně. Tím Kekeli a Fabo mimoděk došli ke smíření dosavadní odlišnosti jejich tvorby. Horniny a banány souzní.

Tomáš Klička

http://www.jankekeli.sk/
http://www.peterfabo.name/Fotografie z výstavy