Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž David Krňanský – NOT DEF

24. 5.-1. 7. / Galerie 101 / Malba

Do 1.7.2017 bude v Galerii 101, Ovocný trh 17, Praha 1 (po zazvonění do 2.patra), přístupná zajímavá výstava obrazů Davida Krňanského – NOT DEF.
David Krňanský *1987

Studium: 2011
začátek studia na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, atelier malba, vedoucí atelieru Jiří Černický, asistent Marek Meduna

2010-2011
studium na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, atelier Performativní media, vedoucí atelieru Jiří Kovanda, asistent Blanka Svatošová

2004-2008
střední odborná škola Stříbrského, obor propagační výtvarnictví, zakončeno maturitou

Tvorba:
Od roku 2000 se věnuje specifické výtvarné činosti graffiti, díky které se blíže seznámil se současným výtvarným uměním, do kterého se snaží vnášet prvky vycházející právě z onoho malování sprayem.

Tím se kombinují různé výtvarné techniky a vznikají tak i nové přístupy k samotné tvorbě. Momentálně se věnuje malbě obrazů ale i tvorbě objetků a galerijních instalací.Fotografie z výstavy