Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Civilizace na rozcestí: strůjci vědeckotechnické revoluce

Do 17.2.2019 bude v Centru současného umění Futura, Holečkova 49, Praha 5, přístupná zajímavá výstava Civilizace na rozcestí: strůjci vědeckotechnické revoluce.

Výstava Civilizace na rozcestí: strůjci vědeckotechnické revoluce reflektuje v širších souvislostech působení interdisciplinárního výzkumného týmu, který měl v šedesátých letech dvacátého století pod vedením filozofa Radovana Richty předložit vizi “nového československého modelu socialismu”.

14 českých a slovenských umělkyň a umělců představí svá autorská díla zhotovena speciálně pro výstavu Civilizace na rozcestí. Ta doplňují dobové dokumenty a objekty – organizační diagramy, noviny, časopisy a hlavně filmy a televizní pořady, jež tematiku vědeckotechnické revoluce v 60. letech v našich krajinách zobrazovaly nebo popularizovaly.

Díky spolupráci historiků z Akademie věd ČR, kurátorů, umělkyň a umělců obnovuje tato výstava gesto interdisciplinárního dialogu šedesátých let, který v současnosti nabyl znovu na svém významu, zejména v souvislosti s tématy automatizace, společnosti bez práce nebo klimatické změny. Rozdělení výstavy do dvou galerijních prostorů odpovídá dvěma interpretačním vrstvám, jež aplikujeme na historii Richtova týmu.

Prostor galerie DISPLAY se věnuje infrastrukturním aspektům vědeckotechnické revoluce – důrazu na kybernetiku, automatizaci, chemizaci a vizi nového člověka, jež ze souhry technologických proměn měl v socialistickém Československu povstat.
Galerie FUTURA zase představuje výsledky výzkumu ve formě dobových populárně-naučných textů a televizních programů, a zkoumá samu metodu interdisciplinarity jako důsledek společenského sebeuvědomění vědy, přičemž poukazuje i na osudy Richtova týmu s ohledem na události šedesátých let.

Kurátoři výstavy: Lukáš Likavčan, Pavel Sterec
Odborná spolupráce: Vítězslav Sommer, Jiří Hoppe, Jan Mervart (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.)

Vystavující umělkyně a umělci:
Isabela Grosseová, Václav Magid, Jano Doe a Michal Cáb, Filip Cenek, Filip Hauer, Jan Šerých, Marie Lukáčová, Max Máslo, Jiří Skála, Jan Šrámek, Vojtěch Märc, Anetta Mona Chisa a Lucia Tkáčová.Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Civilizace na rozcestí: strůjci vědeckotechnické revoluce