Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Bohumil Eliáš st. a Bohumil Eliáš ml. – Dva Eliášové v Galerii Pavilon

Do 26.6.2015 bude v Galerii Pavilon ve Vinohradském pavilonu, Vinohradská 50, Praha 2, zdarma přístupná výstava Bohumil Eliáš st. a Bohumil Eliáš ml. – Dva Eliášové.

8.5. a 9.5. bude Galerie Pavilon zavřena!

Bohumil Eliáš st. (*1937 Nasobůrky – †2005 Praha)
Tento významný český sklář je absolventem Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (ateliér Prof. J. Kaplického). Jeho sklářská tvorba se paralelně prolíná s tvorbou malířskou, grafickou i sochařskou. Vzájemné doplňování jednotlivých oblastí se promítá ve využití specifických výrazových prostředků. Přes formální různorodost zůstávají autorovy práce svázány jednotným uměleckým názorem a zachovávají si zcela charakteristický rukopis.
Výchozím bodem skleněných objektů – obrazů se staly ohýbané a reliéfně tvarované desky plochého skla. Mezníkem pro vývoj autorovy sklářské polohy se stal rok 1975, kdy pro realizaci oken do gotického kostela Panny Marie v Dobrši použil nezvyklý princip horizontálního vrstvení tvarů, vyřezávaných z plochého skla. Tento efektní způsob práce se sklem poté uplatnil v řadě rozměrných prací v architektuře i jako jednu z poloh tvorby svých skleněných plastik.
Od roku 1967 se autor účastnil více než sta společných výstav, které u nás a v zahraničí prezentovaly fenomén moderní ateliérové sklářské tvorby. Jeho práce byly vystaveny na světových výstavách EXPO ´67 v Montrealu a Vancouveru. Eliášovy plastiky a obrazy se nacházejí v desítkách veřejných i soukromých sbírek.
Byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes a skupiny Rubikon.

Bohumil Eliáš ml. (* 1. 4. 1980 Praha)
Po absolutoriu na SUPŠ sklářské v Kamenickém Šenově studoval v ateliéru figurálního sochařství Jana Hendrycha na pražské Akademii výtvarných umění, které ukončil v roce 2007. Svou tvorbu nyní rozvíjí v malbě, dále v podobě plastik z taveného skla do formy či z malovaných a lepených desek plochého skla. Některá díla realizuje také v bronzu či v jiných sochařských materiálech. Práce Bohumila Eliáše ml. z malovaného vrstveného skla se nejčastěji zaměřují k architektonicky pojaté konstrukci liniových struktur a pevných tvarů. Zkušenosti z oblasti volné figurální tvorby a sochařské vnímání forem se uplatňují v jeho plastikách z taveného skla. Jejich podoba má kořeny v sochařsky znovuobjevovaných skutečnostech. K osobitému stylovému purismu či strohé přísnosti výrazu skla má blízko i autorova malířská tvorba. Eliášovy obrazy tematicky vycházejí z podobných prvků, jaké se objevují i ve skle. Plochu obrazu často člení geometrickými útvary vycházejícími z torzálních fragmentů nejrůznějších reálií. Tyto motivy mnohdy rytmicky opakuje do oproštěných abstraktních kompozic.
Autor vystavuje od roku 2005 a je zastoupen ve sbírkách mnoha českých i evropských muzeí. Je členem Spolku výtvarných umělců Mánes a skupiny Rubikon.Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Bohumil Eliáš st. a Bohumil Eliáš ml. – Dva Eliášové v Galerii Pavilon