Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Barbora Fastrová & Johana Pošová: Cheap Art

13. 12.-27. 1. / GAMU (Galerie AMU) / Instalace

Do 27.1.2019 bude v galerii GAMU, Malostranské náměstí 12, Praha 1 (vstup z průchodu), přístupná zajímavá výstava Barbory Fastrové & Johany Pošové: Cheap Art.

Otevřeno denně mimo pondělí a svátky: 10-12 h a 13-18 h.

Diskuse o nastávající environmentální krizi a s ní spojená témata udržitelného rozvoje, ochrany přírody a ekologie dnes pozvolna pronikají i do české kotliny. Ve společné tvorbě Barbory Fastrové a Johany Pošové je ovšem téma vztahu kultury a přírody, „přirozeného“ a „umělého“, rozvíjeno a zkoumáno dlouhodobě. Metodou i obsahem jejich výstavy Cheap Art pro Galerii AMU se tak stala recyklace. Umělkyně experimentují s tím, jak dalece ovlivní přípravu výstavy, její konečnou podobu i divácký zážitek z ní snaha o uvědomělý přístup – striktní využívání zbytkových či již použitých materiálů spolu s odmítnutím spotřeby elektrické energie.

Toto úsilí o snížení produkce a spotřeby (hmoty, energie) lze v základní rovině vnímat jako „cvičení“, v němž si samy umělkyně určují pravidla a hranice. Jde o široce srozumitelné gesto reagující na hyperkonzumní společnost, sféru umění nevyjímaje (přestože právě ta mechanismy spotřeby a plýtvání často pokrytecky zakrývá údajně kritickým diskurzem). Zároveň je však tento výstavní projekt bezprostřední zkušeností a ukázkou selhávání, napětí a nejednoznačnosti při určování hranic, pakliže bereme na zřetel ekologická hlediska, ale současně hodláme nadále umělecky tvořit a vystavovat. Smyslem výstavy tak není předvést dokonale ekologický výsledek, ale spíš v praxi demonstrovat nesnadnost a paradoxy, které z takto nastaveného způsobu práce vyplývají.

kurátorka: Tereza Jindrová
grafické řešení: Jaromír Skácel

poděkování: IIM (Institut intermédií), Jakub Hybler, Matěj Šenkyřík

www.gamu.czFotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Barbora Fastrová & Johana Pošová: Cheap Art