Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Ateliérová setkání: Marcel Duchamp, Raymond Duchamp-Villon, Jacques Villon, František Kupka a další

8. 9.-9. 1. / Museum Kampa / Historie

Do 9.1.2018 bude v Muzeu Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1, přístupná zajímavá a krásná výstava Ateliérová setkání: Marcel Duchamp, Raymond Duchamp-Villon, Jacques Villon, František Kupka a další.

Museum Kampa připravilo ve spolupráci s Musée National d’Art Moderne – Centre Pompidou Paris výstavu Ateliérová sousedství, která představuje na šesti desítkách děl autorů jako Marcel Duchamp, Raymond Duchamp-Villon, Jacques Villon, Suzanne Duchamp, Albert Gleizes, Joan Metzinger, František Kupka aj. volné uskupení umělců, kteří se postupně usazovali na pařížském předměstí Puteaux a významně zasáhli do vývoje moderního umění vytvořením jakési druhé, nepicassovsko-braqueovké cesty.
Stejně jako výše uvedené bude vůbec poprvé v Praze v rámci výstavy představen i model tzv. Kubistického domu, architektonická instalace vytvořená pro Podzimní salon v roce 1912 v Paříži, který představil kubistickou vizi architektury a designu.

Výstavu Ateliérová sousedství, která je součástí cyklu výstav prezentujících tvorbu Františka Kupky, a její slavnostní zahájení připravilo Museum Kampa u příležitosti narozenin zakladatelky muzea a nadace paní Medy Mládkové.

Od svého otevření v roce 2003 prezentuje Museum Kampa osobnost a tvorbu Františka Kupky. Tento snad nejdůležitější český malíř 20. století, který většinu svého života žil ve Francii a udržoval stálý kontakt s pražským prostředím, je pro Kampu více než jenom mnoha díly dobře zastoupeným autorem. Je zejména osobně spjat s mecenáškou, sběratelkou a zakladatelkou Musea Kampa Medou Mládkovou, která se s Kupkou pravidelně setkávala v Paříži už od dob svých studií dějin umění na Sorbonně. Postupně získala řadu jeho děl, včetně jednoho ze dvou prvních veřejně prezentovaných nefigurativních obrazů vůbec, Amorfu – Teplou chromatiku, poprvé vystavenou na pařížském Podzimním salonu v roce 1912, která je součástí i výstavy Ateliérová sousedství.
Meda Mládková se rozhodla svou výjimečnou kolekci věnovat Hlavnímu městu Praze a vystavovat v Museu Kampa, s vědomím, že právě veřejná dlouhodobá prezentace je důležitá pro Kupkovo zasazení do kontextu světových dějin umění. Proto zde vznikají i výstavní projekty věnované určitým zajímavým aspektům tvorby Františka Kupky, zaměřené zejména na mezinárodní kontext jeho díla.

„Těší mě, že jsme v Museu Kampa mohli připravit další mezinárodní projekt. Spolupráce s reno-movanými zahraničními institucemi jako je Musée National d’Art Moderne – Centre Pompidou Paris potvrzuje pozici mezinárodně uznávané kulturní instituce, kterou Museum Kampa získalo nejen díky své zakladatelce Medě Mládkové,“ říká Jiří Pospíšil, předseda správní rady Musea Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových.

Skupina v Puteaux
Počátky spolupráce skupiny z Puteaux, dané zejména diskuzemi a společnými setkáváními, spadají k roku 1911 do ateliéru Jacquea Villona, kde se scházeli Albert Gleizes, Francis Picabia, Roger de La Fresnaye, Fernand Léger, Jean Metzinger, Františe Kupka (který v Puteaux v domě mající společnou zahradu s Villonem bydlel od roku 1906) ale i literáti, např. básník Guillaume Apollinaire ad. Ke směru se přidali i oba bratři Jacquea Villona – sochař Raymond Duchamp-Villon a Marcel Duchamp. Jednotliví autoři nebyli nijak dogmaticky závislí na jednom určitém směru, spíše různě přetvářeli a modifikovali tehdy se rodící principy moderního umění. Řada členů skupiny z Puteaux vytvořila sdružení Section ďOr (Zlatý řez) – s nimi vystavoval nakonec i František Kupka, ačkoliv není uveden na oficiálním plakátu k výstavě v roce 1912.

Připravovaná výstava, jejímiž autory jsou Brigitte Leal (conservateur du patrimoine, Musée National d´Art Moderne Paris – Centre Pompidou), skvělá znalkyně umění rané moderny, která mj. připravila zásadní výstavu věnovanou celoživotnímu dílu George Braqua v Grand Palais v roce 2014 a Pierre Brullé, nezávislý kurátor a znalec díla Františka Kupky, představí naznačený myšlenkový pohyb a usilovné hledání možných cest, jejich obhajobu před světem i před ostatními umělci, ale i vzájemné se posilování a ujišťování o nastoupené cestě. Právě pro Kupku, o generaci staršího než byli ostatní sousedé z Puteaux, byla tato komunita naprosto zásadní ve smyslu impulzu nenechat se nijak svazovat konvencemi a soustředit se zcela na práci na svém výtvarném vyjádření.

Výstava představí asi 60 děl od autorů jako sourozenci Duchampové (Marcel Duchamp, Raymond Duchamp-Villon, Jacques Villon, Suzanne Duchamp), Albert Gleizes, Joan Metzinger, František Kupka aj. Uvedení děl těchto autorů pohromadě představuje unikátní příležitost pro odborníky i nejširší veřejnost, práce budou zapůjčeny z Musée National d´Art Moderne Paris – Centre Pompidou a z dalších francouzských soukromých i veřejných sbírek.

Vůbec poprvé bude v Praze představen model tzv. Kubistického domu (La Maison Cubiste /The Cubist House/), architektonická instalace vytvořená pro Podzimní salon – sekce Art Décoratif v roce 1912 v Paříži, který představil kubistickou vizi architektury a designu. Fasáda domu byla navržena Raymondem Duchamp-Villonem, interiér malířem-k Andrém Marem v spolupráci s autory kolem Section d´Or. Kubistický dům bude důležitým srovnáním s českou kubistickou architekturou a uměleckoprůmyslovými výrobky.

Výstavu doprovodí publikace, obsahující studii Brigitte Leal, Markéty Theinhardt a Pierra Brulle a zajímavý dobový text od Richarda Weinera v češtině, angličtině a francouzštině.
Autorka textu: Helena MusilováFotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Ateliérová setkání: Marcel Duchamp, Raymond Duchamp-Villon, Jacques Villon, František Kupka a další