Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Artscape Norway

Do 3.4.2016 můžete v Galerii Jaroslava Fragnera, Betlémské náměstí 5a, Praha 1, navštívit velmi zajímavou a rozsáhlou výstavu Artscape Norway.

Přesahy výtvarných aspektů do veřejného prostoru a krajiny v Norsku jako inspirace pro Českou Republiku.

Mezinárodní projekt, který pomocí média fotografie, dokumentu a videoartu představí výtvarné aspekty uměleckých děl a drobné architektury, které se staly součástí norské krajiny a veřejného prostoru.

idea/

  • prezentace ojedinělého přístupu využití současného výtvarného umění v rámci zpřístupnění výjimečných lokalit na území Norska
  • fotografie jako zprostředkující a komunikační médium

citlivý dialog umění a krajiny

kultura versus příroda, umělecké intervence do materie přírody

architektura jako součást umění.. jako umělecký artefakt..nová estetická funkce

architektonické prvky na pomezí architektury a umění s estetickou kvalitou

putování za uměním a krajinou- jiný pohled na krajinu

Norské království dlouhodobě rozvíjí péči o svou kulturní krajinu a veřejný prostor prostřednictvím podpory a realizace unikátních výtvarných a architektonických počinů, které zkvalitňují život nejenom místním komunitám, ale také zahraničním návštěvníkům Norska. Např. Norské turistické trasy  jsou projektem, který se stal fenoménem v současné světové architektuře, vizuálním umění a v přístupu k modernímu a udržitelnému pojetí kulturní krajiny a nabízených služeb. Jde o Site specific instalace vytvořené pro konkrétní místo, které pracují s konkrétním geniem loci. Její součástí jsou i drobné architektury, které zpřístupňují norskou krajinu a mají nezanedbatelnou estetickou funkci v souznění s přírodní matérií dané lokality.  NTR se staly multiplikátorem lokálních aktivit, kulturních služeb a celkové kulturní, ekologické a sociální udržitelnosti. Představují tak zcela unikátní tvůrčí linku:

„nové vztahy – nové situace – nový kontext – nový příběh“.

cíl projektu/

mezinárodní spolupráce v rámci využití současného umění v rámci rozvoje společnosti, přenesení zkušeností do českého kulturního kontextu

více na:/www.artscape-norway.eu/

Projekt podpořený v rámci EHP, program CZ 06 – kulturní dědictví a současné umění. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Artscape Norway