Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž: Arrival City – Jihozápadní město

Do 13.10.2018 je v Kasárnách Karlín, Prvního pluku 2, Praha 8 (kousek od Florence), v prostorách bývalého bazénu (napravo od baru v budově – musí se projít barem) přístupná zajímavá výstava Arrival City – Jihozápadní město.

Jak migrace proměňuje města? Jak se migrace projevuje v architektuře, v uspořádání bydlení, služeb a veřejného prostoru? Co se stane s městským prostorem, když jej začnou využívat nově příchozí obyvatelé z různých koutů světa? Tyto otázky si klade výstavní projekt „Arrival City: Jihozápadní město“, který od 15. září do 13. října představí Goethe-Institut a Anthropictures v prostorách pražskách Kasárna Karlín.

„Když nás Goethe-institut oslovil s poptávkou po výstavě věnované fenoménu migrace v Praze, docela dlouho jsme přemýšleli, zda vůbec bude co zkoumat. Ukázalo se ale, že jde o živé a proměnlivé téma – na Praze 13, kterou jsme mapovali, má v některých oblastech až 30% obyvatel jiné občanství než české. Ve veřejném prostoru to přitom není na první pohled vůbec vidět a místa jako Nové Butovice nebo Hůrka rozhodně nenaplňují populární představu o migrantském ghettu“, vysvětluje kontext výstavy Marie Heřmanová ze studia Anthropictures.

Výstava „Arrival City: Jihozápadní město“ přibližuje s pomocí textů, fotografií i audiovizuálních instalací, veřejný prostor sídlišť, které se staly novým domovem pro tisíce lidí převážně z východní Evropy a ze zemí bývalého Sovětského svazu. Koncept je přitom postaven na původně německém výstavním projektu Making Heimat: Germany Arrival City“, který se poprvé úspěšně představil na 15. Bienále architektury v Benátkách a jenž formuloval základní teze o tom, jak by mělo ideální „město příchozích“ vypadat, aby z něj mohli profitovat jak místní, tak nově příchozí. Kurátoři pražské výstavy ze studia Anthropictures k těmto tezím přidávají své vlastní poznatky a teorie, které reagují na lokální pražský kontext.

Pražská výstava je jednou z devíti variací na téma „města příchozích“, tedy „arrival city“, které Goethe-institut chystá po celém světě. Místy, která nabízejí svou vlastní odpověď vztah migrace a města, jsou tak kromě Prahy ještě Boston, New York, Karáčí, Bombaj, Lima, Caracas, Marseille, Liverpool, San Francisco a Santiago de Chile.

„Na celém výstavním konceptu jsou pro nás zajímavá dvě velká témata: integrace nově příchozích a architektura tzv. arrival cities, tedy to, jak sídelní areály migrantů vypadají a jak fungují. Původní výstava Making Heimat vycházela z tezí kanadského novináře Douga Sanderse a přímo reagovala na politické události z té doby v Německu“, komentuje ředitel pražského Goethe-Institutu Berthold Franke: „Migrace do měst se ovšem samozřejmě netýká jen Německa, je to dlouhodobý celosvětový fenomén. Lokality, v nichž se nově příchozí usazují, mají mnoho podob. Proto jsme se rozhodli toto téma blíže prozkoumat a prostřednictvím výstavy představit třeba i jeho pražská specifika“, dodává Franke.

 Výstava, umístěná v bývalém bazénu pražských Kasárna Karlín, má i pestrý program. Filmové projekce, ochutnávky jídel, komentovaná procházka po Praze či panelová diskuze s německými odborníky na integraci jsou pořádány v rámci evropského projektu Shared Cities: Creative Momentum.

Program najdete na:

www.goethe.de/praha/arrivalcity

Organizátoři výstavy: Goethe-Institut Česká republika, Anthropictures

Německou část výstavy koncipovalo Deutsches ArchitekturMuseum (DAM)

Kurátoři výstavy: Marie Heřmanová, Michal Lehečka

Výtvarné řešení: Matyáš Trnka

Fotografie: Anna Venezia, Barbora Bírová, Michal Lehečka

Koordinátoři výzkumu: Markéta Zandlová, Marie Heřmanová, Michal Lehečka

Výzkumný tým studentů FHS UK: Zdena Hofmannová, Gabriela Vičanová, Tereza Pecháčková, Jitka Bůžková, Kristýna Tvrdá, Vojtěch Zemánek, Jan Kravka, David Pfann, Michal Divíšek

Tlumočnice: Maria Reznichenko

Ve spolupráci s: Kasárna Karlín, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Integrační centrum Praha, Shared Cities: Creative Momentum. Podpořilo Spolkové ministerstvo vnitra.Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž: Arrival City – Jihozápadní město