Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Antény ruce: Protokoly z mimo-smyslové estetiky

19. 10.-19. 11. / Ateliér Josefa Sudka / Fotografie

Do 19.11.2017 bude v Ateliéru Josefa Sudka, Újezd 30, Praha 1 (po zazvonění třemi průchody pořád rovně dozadu a přes dvůr), přístupná zajímavá výstava Antény ruce: Protokoly z mimo-smyslové estetiky.

Peter Sit, Matěj Pavlík, Jan Kolský, Vojtěch Märc

Prezentace probíhajícího výzkumu dějin československé psychotroniky, jejích institucionálních i ideologických souvislostí, stejně jako jejích potenciálních přesahů do současného umění a vůbec, hledání možností mimosmyslové estetiky a porozumění si beze slov.

Výstava představuje výzkum zaměřený na  psychotroniku v socialistickém Československu, a to ve vztahu k  tehdejším hmotným i duchovním podmínkám. Termín psychotronika se v  místním prostředí uplatňoval od konce 60. let, kdy obecně označoval „teorii distancovaných interakcí mezi subjekty a mezi subjekty a  objekty“, a odkazoval k fenoménům jako telepatie, telekineze a  telegnose. Výstava naznačuje historické souvislosti psychotroniky, zejména s důrazem na její institucionalizaci v 70. a 80. letech, a  zároveň využívá dílčí poznatky psychotroniků ve vlastní expoziční strategii, která se tak otevírá i mimosmyslovému vnímání.

Výstava se koná v rámci Fotograf Festivalu #7 EYE IN THE SKYFotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Antény ruce: Protokoly z mimo-smyslové estetiky