Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Anežka Hošková & Anders Grønlien ~ Spirit World Rising

28. 7.-31. 8. / Meetfactory / Instalace

Do 31.8.2016 bude v Meetfactory, Ke Sklárně 15, Praha 5, přístupná v galerii Kostka výstava Anežky Hoškové & Anderse Grønliena ~ Spirit World Rising.

Vstup do galerie připomíná vstup do posvátného prostoru, kde se odehrává rituál. Umělec celý rituál řídí, určuje jeho dynamiku a ovlivňuje celkovou atmosféru v místnosti. Návštěvníci galerie se v okamžiku vstupu stávají účastníky rituálu. Mezi nimi a umělcem vzniká nevědomé spojení – obousměrný dialog, ve kterém dochází k rituálnímu úplňku. Je to zkušenost účasti a nevědomé jednoty – „participation mystique“.

Umělec, který rituál iniciuje, aktivizuje archetypní vzorec, zastupuje místo duchovního nebo šamana a prostřednictvím performance navazuje kontakt s nevědomými obsahy. Ty zprostředkovává účastníkům pomocí vizuálních gest, obrazů a zvuků.

Pokud je vědomí prvotním principem bytí a naše psýché je ve vztahu vzájemnosti s celou existencí a s celkovým kosmickým principem, potom může nevědomé spojení aktivované rituálem zprostředkovat zážitky, s jejichž reprezentací se setkáváme v různých duchovních a mystických tradicích, např. v buddhismu, taoismu, súfismu, v křesťanské mystice, v kabale a dalších duchovních systémech.

Místně specifická instalace Spirit World Rising (název podle písně Daniela Johnstona) v Galerii Kostka představuje rituální scénu, která sestává z vizuální databáze Anežky Hoškové a Anderse Grønliena, těchto sběratelů symbolů a duchovně nabitých motivů. Jde o gesamtkunstwerk spojující dva umělce a různá média – instalaci, sochu, hudbu, performanci, dokumentaci. Ale ještě víc jde o spojení prostoru a času, formy a smyslu, života a hmoty nebo vědomí a nevědomí.

Anežka Hošková (Česko) je představitelkou mystické asociační malby a kresby a postinternetové estetiky. Její psychedelicky vyznívající kompozice jsou často výsledkem propojování mystické a náboženské symboliky, expresivního výrazu a zřetelně redukovaného malířského rukopisu. Je spoluzakladatelkou a aktivní členkou kolektivu A.M.180.

Anders Grønlien (Norsko) často propojuje a nově interpretuje vybrané prvky z dějin umění, kinematografie, mytologie, okultismu, folklóru, archeologie či science fiction. Nové ztvárnění těchto motivů nachází v místně specifických instalacích, nabitých nečekanou narativní zkušeností a novými interpretacemi vizuální kultury a symboliky.

✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗
https://www.works.io/anezka-hoskova
http://www.andersgronlien.com/home.htmlFotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Anežka Hošková & Anders Grønlien ~ Spirit World Rising