Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Andrej Bělocvětov (1923 – 1997): Výběr z díla – rané období padesátých let a vrcholná léta devadesátá

16. 9.-10. 10. / Galerie 9 / Malba

Do 10.10.2019 bude v galerii 9, v přízemí Vysočanské radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 (metro Vysočanská), přístupná zajímavá výstava obrazů Andreje Bělocvětova: Výběr z díla – rané období padesátých let a vrcholná léta devadesátá.

Andrej Bělocvětov (8.10.1923 – 19.4.1997)

Jeden z nejvýznamnějších malířů 20. století – v českém i světovém kontextu. Jeho tvorba reflektuje tradice českého malířství i důležité proudy světového výtvarného umění, vždy jim však dodává vlastní nezaměnitelný obsah i formu. V průběhu téměř šedesáti let vytvořil monumentální dílo, které lze rozdělit na šest hlavních období: 40. léta – období realistické, s prvky impresionismu a kubismu, 50. léta – období malby veristicky surrealistické a novoklasicistní, na konci 50. let a v letech 60. přechází uvolněný rukopis surrealistické exprese ke gestické malbě, často využívající novým způsobem techniku pollockovského drippingu, v 70. letech započíná postmoderní syntéza dosavadních stylů, ta pokračuje i v letech osmdesátých, léta devadesátá jsou pak vrcholem umělcovy tvorby. Bělocvětov patří k těm vzácným případům umělců, jejichž tvůrčí síla s věkem neochabuje, naopak je stále mocnější a průraznější, takže na sklonku života tvoří svá nejvýznamnější díla.

Řemeslnou a technickou stránku práce zvládl už na samotném počátku své umělecké cesty. Na jejím vrcholu – v 90. letech minulého století – se mu tak pročištěná forma stává už pouze prostředkem k obsahovému sdělení hlavních myšlenek a každý obraz je jakýmsi téměř matematickým vzorcem životních i filosofických pojmů ve všech jejich souvislostech. Obrazy plné poezie a zářivých barev maluje s lehkou hravostí, ke které dospěl na zá-kladě mimořádného uměleckého talentu, kultivovaného dlouholetou usilovnou prací s mnohdy překvapivě novátorskými přístupy. Přes značnou rozmanitost stylů se tak jedná o dílo mimořádné vnitřní logiky a dokonalé kontinuity.

Andrea Pilařová Belotsvetová

Andrej Bělocvětov byl a zůstal „tajně slavným“ mistrem svého umění po celou druhou polovinu 20.století. Po celá desetiletí byl osobností tajemnou, jakkoli všichni o jeho přítomnosti věděli a tak či onak reagovali na jeho eruptivní dynamičnost. V celé naší moderní malbě lze jen stěží najít malíře, který se tak organicky, urputně a bez ohledu k sobě samému rval k živému podání tvaru. A současně jen nejvzácnější obrazy přibližují ten výraz apollinského štěstí okamžiku, kdy tvar je vskutku lapen a ve své sladké nahosti představen. Mnoho je obrazů k dívání, ale jen docela málo těch, v nichž se lze s rozkoší utopit. K těm druhým patří obrazy Andreje Bělocvětova.

Ivo Kořán

….

Všechny fotky z výstavy i vernisáže: PetrFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Andrej Bělocvětov (1923 – 1997): Výběr z díla – rané období padesátých let a vrcholná léta devadesátá