Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Alexandr Janovský: Vinohradské fragmenty

Ve výstavních prostorech Úřadu Městské části Praha 2, náměstí Míru 20, proběhne do 14.3.2017 výstava fotografií Alexandra Janovského: Vinohradské fragmenty.

Výstavu podpořilo i sdružení Symposion, které založila Olga Sozanská, Jiří Sozanský a Jiří T. Kotalík.

Úvodního slova se ujal Jaroslav Šolc, radní pro kulturu: „Snažíme se tento prostor oživovat různými výstavami. Ta dnešní výstava je věnována Vinohradům, ke kterým má autor úzký vztah. Narodil se v Praze 2, vyrůstal zde, pak musela jeho rodina Prahu opustit a jako mladý muž se sem opět vrátil. Tato výstava je věnována fragmentům, již zaniklým nebo zanikajícím detailům vinohradských domů a bytů. V této souvislosti bych rád připomněl, že před rokem na tomto místě byla výstava kolektivních autorů s názvem Dnešní tvář Vinohrad. Nechť se vám nostalgické záběry detailů líbí.“

Sám autor fotografií Alexandr Janovský skromně pronesl: „V 50. letech minulého století docházelo k dělení měšťanských bytů pro dvě i více rodin. Tento brutální zásah do života tehdejších obyvatel měl (a dodnes má) negativní vliv jak na životní styl, tak na vnímání architektury. Samozřejmě ovlivnil i mé vnímání světa. I proto působí mé fotografie nostalgicky a zachycují také objekty, které dnes už neexistují.“

Alexandr Janovský

Absolvent SPŠ Stavební 1961–1965

Mimořádné studium na FAMU 1967–68 (přerušeno po roce 1968)

V letech 1966–1976 pracoval jako fotograf – redaktor v Československém rozhlase Praha. Od roku 1977 je fotografem na volné noze při ČFVU. Dnes je členem AF ČR

  • Publikovat začal v roce 1966 v časopise Student, volné fotografie jako ilustrace k článkům
  • V 70. až 80. letech vytváří cykly výtvarných detailů Lidice, Piskarevský hřbitov, Olšany, Tmavomodrý svět Jaroslava Ježka, Les a další
  • Rok 1979: Galerie ve Věži – Mělník, společně s Janem Ságlem a Pavlem Baňkou
  • V 90. letech se stále více přiklání k barevné fotografii, jako modernímu výtvarnému médiu, a vznikají cykly detailů – Kov, Praha, Podivná znamení a další
  • Navazuje úzkou spolupráci s kolegy z jiných výtvarných oborů. Z toho vzniká roku 1992 trvalá spolupráce s nadací Symposion – výstavy „Barok a dnešek“ v Praze Carolinum, Unesco Paříž, Palais Palffy Vídeň

Účast na výstavách:

Světová výstava fotografie „Žena“ 1968 – myšlenka a skladba dr. K. Pawek
Jazzová fotografie Reduta Praha 1969
50 let Československého rozhlasu – Bruselský pavilon Praha 1973
Venuše Krakov 1975
Výtvarné fotografie profilují autora v publikaci MAGNUM 1 ve vydavatelství Du Mont, Kolín nad Rýnem
Současná užitá fotografie – Praha 1989
Encyklopedie Českých a slovenských fotografů 1993
Účast na výstavách AF sdružené u Syndikátu výtvarných umělců
V roce 1996 realizuje projekt „Na tělo“ s předními českými malíři
V současné době spolupracuje s Divadlem Na Fidlovačce, je jedním ze zakladatelů nově zrekonstruovaného divadla – Nadace Fidlovačka
Spolupráce s Občanským sdružením Fórum sexuální vitality – výstavy Eros in Art I. a II.

Pravidelně publikuje v periodikách volnou a užitou fotografii

Žije a pracuje v Praze a ve HvozdechFotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Alexandr Janovský: Vinohradské fragmenty