Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Aldin Popaja a Oldřich Tichý: Řeč místa

6. 4.-30. 4. / Nová galerie / Malba

Do 30.4.2017 bude v Nové Galerii, Balbínova 26, Praha 2, přístupná zajímavá a rozsáhlá výstava obrazů Aldina Popaji a Oldřicha Tichého: Řeč místa.

„Výstavou v Nové galerii se sešli dva umělci rozdílných generací, rozdílných životních i uměleckých zkušeností a tedy i odlišných způsobů malířského vyjadřování. Společné jim ovšem je spoléhání na sílu prastarého média výtvarného umění, tolikrát během posledního století zpochybněnou, totiž spoléhání na malbu a obraz. Tvorba obou autorů dokládá, že obraz je stále znovu a znovu schopen nově se dotýkat aktuálních obsahů lidského prožívání světa. Přes výraznou formovou rozdílnost spojuje tvorbu obou autorů hluboké vědomí vlastních kořenů, nejvnitřnější spojení s místy, na nichž poprvé zakoušeli svět, poprvé si začali uvědomovat váhu života.

Vnímání světa a života nepochybně formoval Oldřichu Tichému častý pobyt uprostřed přírody a nesnadnosti venkovského života v kopcích severní Moravy. Jeho malba cítí hmotu země a rozprostraněnost viditelných věcí, které, dotýkány lidskými životy jsou posly neviditelného.

Aldin Popaja se ve své tvorbě poslední doby obrací k místům plným emotivní síly a tajemnosti. Jako by procházel prostory nekropolí poseté bělavými náhrobními kameny poznamenanými zubem času zvanými stečky s vytesanými a stále záhadnými nerozluštěnými výjevy, znaky a symboly. Je tu ztajena pradávná historie země, promlouvají tu beze slov příběhy a osudy mnoha lidských generací. Obrazy Aldina Popaji však nezpodobují, nereprodukují viděné, ani nehovoří o hmotnosti a tvrdosti kamene. Takřka lazurní malbou proměňují masivnost kamenných náhrobků v nehmotnou fluidní energii barvy. Nepoddána zemské tíži dává barva vynořovat se nečekaným konfiguracím symbolů a znaků, které navozují tušení dosud neznámých souvislosti.“, PhDr. Ivan NeumannFotografie z výstavy