Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Aldin Popaja a Oldřich Tichý: Řeč místa

6. 4.-30. 4. / Nová galerie / Malba

Do 30.4.2017 bude v Nové Galerii, Balbínova 26, Praha 2, přístupná zajímavá a rozsáhlá výstava obrazů Aldina Popaji a Oldřicha Tichého: Řeč místa.

„Výstavou v Nové galerii se sešli dva umělci rozdílných generací, rozdílných životních i uměleckých zkušeností a tedy i odlišných způsobů malířského vyjadřování. Společné jim ovšem je spoléhání na sílu prastarého média výtvarného umění, tolikrát během posledního století zpochybněnou, totiž spoléhání na malbu a obraz. Tvorba obou autorů dokládá, že obraz je stále znovu a znovu schopen nově se dotýkat aktuálních obsahů lidského prožívání světa. Přes výraznou formovou rozdílnost spojuje tvorbu obou autorů hluboké vědomí vlastních kořenů, nejvnitřnější spojení s místy, na nichž poprvé zakoušeli svět, poprvé si začali uvědomovat váhu života.

Vnímání světa a života nepochybně formoval Oldřichu Tichému častý pobyt uprostřed přírody a nesnadnosti venkovského života v kopcích severní Moravy. Jeho malba cítí hmotu země a rozprostraněnost viditelných věcí, které, dotýkány lidskými životy jsou posly neviditelného.

Aldin Popaja se ve své tvorbě poslední doby obrací k místům plným emotivní síly a tajemnosti. Jako by procházel prostory nekropolí poseté bělavými náhrobními kameny poznamenanými zubem času zvanými stečky s vytesanými a stále záhadnými nerozluštěnými výjevy, znaky a symboly. Je tu ztajena pradávná historie země, promlouvají tu beze slov příběhy a osudy mnoha lidských generací. Obrazy Aldina Popaji však nezpodobují, nereprodukují viděné, ani nehovoří o hmotnosti a tvrdosti kamene. Takřka lazurní malbou proměňují masivnost kamenných náhrobků v nehmotnou fluidní energii barvy. Nepoddána zemské tíži dává barva vynořovat se nečekaným konfiguracím symbolů a znaků, které navozují tušení dosud neznámých souvislosti.“, PhDr. Ivan NeumannFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Aldin Popaja a Oldřich Tichý: Řeč místa