Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Adriany Skálové – Prostřený stůl

Do 5.4.2018 bude v Dobročinné kavárně Cesta domů, Soukenická 15, Praha 1, přístupná zajímavá a krásná výstava Adriany Skálové – Prostřený stůl.

Akad. mal. Adriana Skálová je výtvarnice, jedna z prvních členek Hospicového občanského sdružení a, jak sama říká, dobrovolnice rychlého nasazení. Dobrovolnictví je pro ni přirozenou součástí života. Dobrovolničit (svůj volný čas věnovat pomoci potřebným bez nároku na odměnu) začala už na střední škole, kde pomáhala v italské chudinské čtvrti. Další profesionální dráhu dobrovolníka pokračovala v Organizaci vozíčkářů. Tady šest let navštěvovala jeden den v týdnu rodinu staré paní. Paní byla odkázána na invalidní vozík a paní Adriana jí pomáhala, s čím bylo třeba. Jak sama říká, nahrazovala paní její ochablé ruce. V současné době je již deset let dobrovolníkem v hospicovém občanském sdružení Cesta domů. Hlavní náplní jejího dobrovolnického působení je pomoc a podpora v rodinách klientů, kam vnáší svůj klid, veselou a vlídnou povahu a je pečujícím i nemocným pevnou oporou. Vyjmenované aktivity nejsou v oblasti dobrovolnictví kompletní. Je velmi aktivní v suchdolském komunitním dění. Je členkou a zakladatelkou několika spolků a ještě ji zbývá čas na vedení ochotnického divadla.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Adriany Skálové – Prostřený stůl