Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Adam Jílek: Probuzení z reality do snu

11. 5.-30. 6. / ČSOB Inspirace / Malba

Do 30.6.2017 bude v galerii v podzemí kavárny a centra ČSOB Inspirace (dříve Era svět), Jungmannovo náměstí 6, Praha 1, přístupná zajímavá a krásná výstava obrazů Adama Jílka: Probuzení z reality do snu.

Nejnovější cyklus obrazů Adama Jílka je věnován čistotě a neposkvrněnosti těla i duše zvířat, která se od lidí odlišují absencí negativních vlastností. Autor často využívá satiry a propůjčuje zvířatům lidské rysy pro zdůraznění ironie lidského bytí. Čistotu pak symbolizuje dominantní bílá barva obrazů. Děj se z velké části odehrává ve výrazu, především v očích a němé tváři zvířete.

Adam Jílek

nar. 29.3.1989, Praha, Česká republika.

Během povinné školní docházky navštěvoval kurzy malby a kresby Dr. Petry Havlíčkové. Po ukončení základní školy byl přijat na Obchodní akademii, během níž docházel mimo jiné i na figurální kreslení do Štítného. Po půl roce úspěšně složil přijímací zkoušky na Střední uměleckou školu Václava Hollara a začal se plně věnovat malbě a kresbě. Od prvního ročníku studoval ještě další nepovinné předměty jako byly figurální kreslení u ak. soch. Štěpána Klase a ak. mal. Jana Tichého. Dále absolvoval výtvarnou přípravu u ak. mal. Jany Truksové.

V roce 2010 zakončil střední školu a byl přijat na Akademii výtvarných umění do ateliéru klasických malířských technik ak. mal. Zdeňka Berana.   AVU úspěšně dokončil v Ateliéru malířství I /škole Jiřího Sopka.Fotografie z výstavy