Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž a křest knihy Zuzana Burgrová – Complexus

Do 30.9.2017 můžete v uměleckém knihkupectví Page Five, Veverkova 5, Praha 7, zhlédnout zajímavou výstavu Zuzany Burgrové – Complexus, uspořádanou při příležitosti křtu stejnojmenné knihy. Kniha je teprve v tisku, na výstavě je k vidění zatím jediný exemplář, ale knihkupectví už přijímá objednávky.

Complexus je výtvarný projekt Zuzany Burgrové zabývající se tématem analogie biologické a kulturní evoluce. Úvahy o formování kultury v rámci evoluční biologie se staly inspirací pro vznik knihy obsahující soubor uhlových kreseb a původní autorský text. Text je inspirován vědeckými teoriemi neodarwinismu, teorií sobeckého genu a komplexity.

Projekt vznikl jako diplomová práce v Ateliéru grafického designu na UMPRUM v roce 2017 a bude dále rozvíjen.

„Je zcela běžné popisovat naší touhu porozumět světu, interpretovat ho a jistým způsobem ho systematizovat, jako přirozený projev lidského ducha. Co je touto přirozeností? Co je nám lidem motivací k vzájemné interakci, komunikaci a především spolupráci? Jaké mechanismy stojí za vznikem sociálních struktur a orální historií? Je lidské pokolení něco, co se vymklo přírodě z rukou nebo je jeho vyjímečnost spočívající v sebeuvědomění a schopnosti řeči naopak jejím exkluzivním nástrojem? Podivnou součástí naší moderní civilizace je právě narušený vztah kultury a přírody.
Překotným vývojem vědy a fascinující akcelerací vědění se nám, ale jako vedlejší efekt, vytvořila iluze, že jsme přírodě nadřazeni, nepodléháme jejím systémům, ba naopak, že je dokážeme ovládat . Až ekologie (jako vědní disciplína etablována v druhé polovině 20. století) popisující vztahy mezi organismy, jako první překročila tento paradox, připravila tak půdu pro znovupropojení světa divoké přírody a člověka. Svět vědy (ale i umění) objevuje to, že co je přírodní a to, co je vytvořeno člověkem, vytváří provázaný celek, který se vyvíjí společně.“Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž a křest knihy Zuzana Burgrová – Complexus