Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž a křest knihy Slávne kúpele Slovenska

Pouze do 19.6.2015 bude v Galerii Slovenského Institutu, Jilská 16, Praha 1, přístupná zajímavá panelová výstava Slávne kúpele Slovenska a Slavné lázně Čech, Moravy a Slezska.

16.6.2015 sa konal krst knihy nakladateľstva Foibos Books venovanej histórii slovenských kúpeľov, ich súčasnosti a významným architektonickým stavbám.
Knihu pripravilo 15 autorov pod editorským vedením prof. Matúša Dullu a predstaví 21 kúpeľných miest Slovenska.

Súčasťou krstu je aj malá spoločná panelová výstava Slávne kúpele Slovenska a Slavné lázně Čech, Moravy a Slezska, ktorá potrvá v galérii SI do 19. 6. 2015.

Publikácia Slávne kúpele Slovenska vznikla za podpory Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

www.SlavneStavby.cz

Pripravilo nakladateľstvo Foibos Books, s.r.o. v spolupráci s Balneologickým múzeom v Piešťanoch, SI, SACR a ďalšími partnermi.Fotografie z výstavy