Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Současný městský a současný venkovský dům očima mladých architektů (CZ, SK, PL, HU, SI)

Do 11.11.2015 bude v Galerii Slovenského Institutu, Jilská 16, Praha 1, přístupná zajímavá panelová výstava Současný městský a současný venkovský dům očima mladých architektů (CZ, SK, PL, HU, SI).

Je to výstava ocenených prác rovnomennej medzinárodnej súťaže študentov krajín V4 a Slovinska.
Súčasný dom očami mladých architektov – medzinárodná súťaž pre študentov stavebných fakúlt, fakúlt architektúry a dizajnu – je výzvou ku konfrontácii a vzájomnému porovnaniu najmladšej architektonickej tvorby, k reflexii na aktuálne otázky individuálneho bývania a životného štýlu.
Predmetom súťaže je spracovanie návrhu rodinného domu pre štvorčlennú rodinu. Účelom je nájsť architektonické riešenie podľa súčasných požiadaviek, ktoré by odrážalo národné špecifiká historickej a modernej rezidenčnej architektúry.
Autor projektu: dr. Oldřich Janota, riaditeľ Kotěrova centra architektury, o. p. s.

Pod záštitou riaditeľa SI Praha Vladimíra Valoviča.Fotografie z výstavy