Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Slavnostní otevření nové stálé expozice Zaniklé Podskalí a život na Vltavě

7.6.2016 proběhlo v Podskalské celnici na Výtoni – Muzea hl.m. Prahy, Rašínovo nábřeží 412, Praha 2,  slavnostní otevření nové stálé expozice Zaniklé Podskalí a život na Vltavě.

Expozice v Podskalské celnici, unikátní renesanční budově se srubovým patrem, vystavěné v 16. století, nabídne návštěvníkovi možnost seznámit se s původní původním účelem stavby, totiž místem vybírání cla z dřeva připlaveného do Prahy.  Clo se v časech středověku vybíralo v naturální formě, tj. z vorů se „vytínala“ část klád, později bylo převedeno na peněžní podobu a poplatek náležel Novému Městu pražskému, což dodnes připomíná i štukový novoměstský znak na vchodem do celnice.

Podskalská celnice zároveň představuje poslední připomínku starého Podskalí, dnes zcela přeměněné pražské čtvrti na břehu Vltavy, jejíž domky, charakteristické dřevařské ohrady i vorové přístavy musely ustoupit moderní výstavbě na konci 19. a počátkem 20. století. Život plavců, obchodníků s dřívím, dřevařů, pískařů, ledařů dalších „lidí od vody“ je naštěstí plasticky zachycen na nemalém množství fotografií, případně kreseb, s nimiž se návštěvník bude moci seznámit, stejně tak jako s nástroji používanými podskalskými řemeslníky.

Expozice bude zaměřena i na dokumentaci proměn dopravy na Vltavě v okolí Prahy – podobu tradiční voroplaby či rozvoj lodní dopravy bude návštěvník moci sledovat opět prostřednictvím dobové fotodokumentace se zapojením prezentačních možností moderní techniky, stejně jako se mu naskytne možnost díky mechanicko-elektronickému simulátoru si zkusit plavbu legendárními Svatojánskými proudy, které museli po staletí voraři překonávat při plavení vorů do Prahy.

Pro názornou představu o reálné podobě vorových pramenů a vltavských plavidel budou v expozici opět umístěny modely lodí i voru, které tradičně skýtají dobré možnosti názorného vysvětlování i získávání poznatků činnostmi při lektorských programech pro dětské skupiny.Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Slavnostní otevření nové stálé expozice Zaniklé Podskalí a život na Vltavě