Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Slavnostní otevření nové stálé expozice 1918–1938: První republika

23.10.2018 byla ve ve Veletržním paláci Národní Galerie, Dukelských hrdinů 47, Praha 7, ve 3.patře, slavnostně otevřena nová sbírková expozice 1918–1938: První republika.

Expozice 1918–1938: První republika představuje umělecký svět mladého Československa včetně slavné francouzské sbírky, kterou zakoupil stát jen pět let po svém založení.

Nová sbírková expozice vznikla ke 100. výročí vzniku Československé republiky a představuje bohatou výtvarnou tvorbu a umělecký provoz mladého státu v letech 1918–1938 a to na základě sbírek Národní galerie Praha, doplněné o zápůjčky od jiných institucí či ze soukromých sbírek.

Součástí expozice jsou vedle obrazů a plastik předních českých, slovenských, českoněmeckých a karpatoruských umělců (Václav Špála, Josef Čapek, Jindřich Štyrský, Toyen…) také díla z proslulé francouzské sbírky (Paul Gauguin, Henry Rousseau, Pablo Picasso, Vincent van Gogh…), kterou československý stát nakoupil krátce po svém založení ve 20. a 30. letech 20. století.

 

Expozice představuje umění první republiky očima tehdejšího uměnímilovného diváka prostřednictvím stěžejních galerií, uměleckých spolků i dalších kulturních institucí a seznamuje návštěvníky s významnými kulturními centry. V prvé řadě jím je hlavní město, jakožto umělecké centrum s rušnou výstavní aktivitou představující nejen tvorbu domácích tvůrců, ale i těch zahraničních. Dále Brno, Zlín, Bratislava, Košice a Užhorod. Součástí expozice jsou částečné rekonstrukce zásadních výstav, které se v těchto centrech v době první republiky konaly – výstavy Tvrdošíjných, Výstava soudobé kultury v Brně, Poesie 1932 nebo První výstava Surrealistů v ČSR. Expozice se neomezuje výhradně na volnou výtvarnou tvorbu, ale má i mezioborové přesahy – počínaje knižní typografií po užitý design.

Národní galerie Praha děkuje všem zapůjčitelům děl: Česká pošta, s.p., Poštovní muzeum, Kunsthalle Praha, Moravská galerie v Brně, Muzeum města Brna, Národní filmový archiv, Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Národní muzeum – Historické muzeum, Oblastní galerie Liberec, Památník národního písemnictví v Praze, Slovenská národní galerie, Tate, Londýn, Technické muzeum v Brně, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Východoslovenská galerie, Košice, Východoslovenské muzeum v Košicích & soukromé sbírky

Kurátorka: Anna Pravdová ve spolupráci s Ladou Hubatovou-VackovouFotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Slavnostní otevření nové stálé expozice 1918–1938: První republika