Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Na onen svět / křest knihy Atlas Funeral

19. 2.-19. 2. / Svět Hub / Křest knihy

19.2.2016 se v coworkingovém centru Svět Hub, Slovenská 21, Praha 2, konal slavnostní křest knihy Atlas Funeral.

Projekt ATLAS FUNERAL vznikl na základě zájmu čtyř autorů – Magdaleny Kracík Štorkánové, Anny Sejkové, Jany Sklenářové Teichmanové a Jakuba Štěpánka – o fenomén vizuální kultury v prostředí hřbitovů, přičemž tato kniha, věnovaná pražské nekropoli Malvazinky, představuje syntézu těchto individuálních přístupů. Cílem publikace je snaha zviditelnit často opomíjené funerální umění a pokusit se ho nahlížet z různých úhlů uměnovědného bádání bez přísně daných hranic časového vymezení. Sepulkrální umění patří k důležitým kapitolám dějin umění, ačkoliv nikdy nehrálo dominantní roli, ale vyvíjelo se spíše v paralelní linii s hlavním proudem.

Autorem fotografií je Michal Ureš.

Atlas Funeral bude k dostání v uměleckém knihkupectví Page Five, Veverkova 5, Praha 7 – a ve všech dobrých knihkupectvích.

http://pagefive.com/content/4-o-nasFotografie z výstavy