Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Lusi Lu Art: Vernisáž výstavy MEZI v PATRA café

Do 18.8.2017 bude v Patra – kafe, klub, galerie, Krymská 17, Praha 10, přístupná zajímavá výstava Lusi Lu Art: Mezi patra.

Výstava se tematicky nachází v domovském podniku queer filmového festivalu MEZIpatra, kde věří, že queer osvobozuje – od tradičního vnímání sexuální a genderové identity.

„Je to prostor pro setkávání lidí, kteří se nebojí vyskočit ze škatulek, těch, co se dívají na svět jinak než skrz tradiční genderové kategorie, i těch, co prostě milují dobré umění s přesahem.“

Autorka výstavy chápe pojem queer v širokém slova smyslu, jako vše co jakkoli vybočuje z normativity a je tedy něčím „zvláštní“ a „divné“.

Každá postava z jejích obrazů je tedy v nějakém smyslu queer a nejdivnější jsou právě ti, kteří jsou MEZI.

Mezi nálepkami homo a hetero je bi/pansexuál, který je většinou považován za experimentujícího heterosexála či nevyoutovaného homosexála a aby někam patřil, přikloní se nejčastěji k jednomu z těchto dvou extrémů.

Potomek dvou rozdílných rasových etnik, který může být např.v Africe považován za bílého, ale v Čechách za černého, se nikam přiklonit nemůže a zůstává tak mezi trvale.

Mezi může být i muž, který se necítí ženou, ale přesto se rád žensky obléká… atd. …

Je nutné uvědomit si,  že nic není černobílé, nýbrž duhové a vše je tak nějak MEZI

– na fluidní škále od jednoho konce k druhému.

Člověk může nejrůznější queer aspekty svého já objevovat postupně,

v průběhu života, na základě zkušeností.

Důležité je mít jen otevřenou mysl a srdce.

ZBYTEK VÝSTAVY V PRVNÍM PATŘE

(v MEZIprostoru)

všechny obrazy jsou na prodej, cena dohodou.

O autorce:

Lusi Lu se narodila v roce 1983 a výtvarnému umění se věnuje od dětství,

ačkoli ho nikdy formálně nestudovala.

Věnuje se doktorandskému studiu antropologie na Univerzitě Karlově, v rámci kterého se v roce 2017 přestěhuje na roční terénní výzkum do Peru, kde také pracuje jako turistická průvodkyně.

Své obrazy vystavovala kromě České republiky také v Mexiku, Brazílii, Peru, Argentině, Španělsku, Itálii, Německu, Bulharsku, Estonsku a Černé Hoře.

Lusi sama sebe považuje za queer v nejširším slova smyslu, nacházející se mezi mnoha škatulkami a nálepkami, stejně jako postavy na jejích obrazech.

Umělecky ztvárňuje skoro výhradně ženy, které zasazuje do abstraktně ornamentálního světa nebo jim přisuzuje různé atributy.

Každá její múza vždy nějakým způsobem vybočuje z kulturního konstruktu normativity či ženské krásy; zobrazuje ženy kypré, hubené, maskulinní, feminní, nekonvenční, tradiční, promiskuitní, monogamní, bílé, snědé, pansexuální, heterosexuální…..

a snaží se upozornit na to, že „normalita“ a „krása“ v sobě neobsahují žádnou inkorporovanou pravdu.

Tvoří pomocí kombinace několika technik: gelová, akrylová a laková pera na papíře, plátně nebo kappě, selektivní kolorizace fotografií a fotomanipulace.

Veškerá práce je ruční a každý obraz je originál.

Více na stránkách: Lusi Lu ΔRTFotografie z výstavy