Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Křest knihy Stopy židovské přítomnosti v Praze 2

14.12.2015 se v mázhausu v přízemí Novoměstské radnice, Karlovo náměstí 1/23, Praha 2, konal slavnostní křest knihy Stopy židovské přítomnosti v Praze 2. Knihu pokřtili starostka Prahy 2 Mgr. Jana Černochová, ředitel židovského muzea v Praze Leo Pavlát a její autor Martin Šmok.

Městská část Praha 2 vydává v těchto dnech publikaci o historii židovské komunity na Vinohradech nazvanou „Stopy židovské přítomnosti v Praze 2“. Jejím autorem je dokumentarista Martin Šmok a kolektiv autorů.

Vydání publikace je vyvrcholením stejnojmenného projektu „Stopy židovské přítomnosti v Praze 2“, který byl za podpory městské části Praha 2 zahájen již v roce 2011. Výsledkem mapování nedávné, avšak polozapomenuté historie, je expozice fotografií a dokumentů o tragickém osudu vinohradské židovské komunity. Svoji pouť po Praze 2 zahájila na jaře roku 2014 na Novoměstské radnici, poté byla postupně umístěna v základních školách městské části jako součást výuky a nyní se výstava navrátila do prostor historické radnice na Karlově náměstí.

V jejích kulisách byla představena právě vydaná publikace, která na toto téměř detektivní pátrání navazuje. Přináší obsáhlou obrazovou dokumentaci a osobní texty přímo od pamětníků a expertů v takovém rozsahu, jaký by žádná výstava nemohla pojmout. Cenná je zejména ambicí narušit zažité předsudky a stereotypy ohledně židovství.
„Unikátní vydavatelský počin nabízí komplexní obrázek o našich zmizelých sousedech. O lidech, kteří kdysi představovali početnou vinohradskou komunitu a o nichž se do dnešní doby dochovalo jen pramálo informací,“ podotýká starostka Jana Černochová a připomíná: „Dobře známá je nicméně historie Vinohradské synagogy v Sázavské ulici, která po bombardování v únoru 1945 vyhořela, v roce 1951 byla stržena a dnes na jejím místě stojí základní škola, jejíž žáci jsou vedeni v úctě k této tragické etapě historie. A právě tady působila jedna významná postava židovské obce, o níž se toho dnes mnoho neví… Víme jen, že Hana Epsteinová pracovala za druhé světové války jako vedoucí dětského útulku v budově synagogy a později se o děti starala i v koncentračním táboře. Pátrání po informacích o životě a práci této výjimečné osobnosti bude předmětem další fáze projektu Stopy židovské přítomnosti v Praze 2,“ říká starostka Jana Černochová.

Kniha „Stopy židovské přítomnosti v Praze 2“ se neomezuje jen na území Prahy 2, potažmo Vinohrad. Autoři se v pátrání po pamětnících vydávají na cestu po čtyřech kontinentech, a zvou na ni i čtenáře.

Židovské muzeum se jako odborný garant podílí na projektu Stopy židů v Praze 2, který připomíná vinohradské Židy, kteří zemřeli při holokaustu. Projekt je realizován díky grantu Městské části Praha 2 a mapuje historii židovské přítomnosti na území dnešní Prahy 2 od nejstarších dob po dnešek.

Městská část stála u zrodu tohoto inspirativního projektu a zasloužila se tak vlastně o vyplnění některých bílých míst historie. Tak například je všeobecně málo známa skutečnost, že vinohradská židovská obec byla až do 2. světové války nezávislá na pražské židovské obci a odmítala se s ní sloučit.

www.praha2.czFotografie z výstavy