Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Křest knihy Pavel Holas (1968–2015)

19. 12.-31. 3. / / Křest knihy

19.12.2017 se v Moderní Galerii AVU, U starého výstaviště 188, Praha 7, konal slavnostní křest knihy Pavel Holas (1968–2015).

Jednalo se o uvedení monografické knihy Pavla Holase (1968–2015), absolventa a pedagoga AVU, jehož samostatná výstava před nedávnem skončila v Oblastní galerii Liberec. Ke knize a dílu Pavla Holase promluvili autoři textů Jiří T. Kotalík a Petr Vaňous. Knihu si můžete zakoupit později v běžné distribuční síti.

…..

Ing. MgA. Pavel Holas (7. září 1968 Turnov – 4. května 2015 Turnov) byl český malíř, varhaník a pedagog.

V letech 1983–1987 studoval gymnázium v Turnově. Poté do roku 1992 studoval ČVUT obor výrobní stroje a zařízení. Záhy na to pokračoval ve svém zájmu o malířství ve studiu na AVU, kde v letech 1995–2001 absolvoval ateliér Zdeňka Berana (začínal jako realistický malíř, nicméně věhlas získal později jako nefigurativní malíř). Na AVU poté pokračoval jako odborný asistent v ateliéru klasických malířských technik do Beranova odchodu v roce 2012. Zároveň se věnoval hře na klavír a varhany (do roku 2000 byl varhaníkem turnovských kostelů).

Prodělal jeden těžký úraz, při kterém „prakticky přestal vidět na jedno oko“ a na druhé viděl špatně, což mu ale nezabránilo ve výtvarné, ani hudební činnosti. Druhý vážný úraz prodělal na jaře 2015 a na jeho následky zemřel. Zemřel 4. května 2015 v Turnově. Rozloučení proběhlo v turnovském kostele Narození Panny Marie 9. května.

Výtvarné vzdělání získal u profesora Zdeňka Berana v ateliéru klasických malířských technik na Akademii výtvarných umění v Praze. Patřil k nejzajímavějším malířům české výtvarné scény. Jeho nefigurativní malířský projev byl výjimečný svou schopností zachycovat prostor, který má mnohoznačný až imaginativní charakter přesto, že je jeho základ v prostém reálném světě, který se nachází kolem nás. Pavel Holas se zabýval primárně malbou a závěsným obrazem. Dlouhodobě působil jako asistent na AVU, kde vyučoval talentované posluchače. Mimo to se věnoval hře na varhany a klavír a byl autorem drobných kompozic pro oba tyto nástroje. Od roku 2000 byl varhaníkem v turnovských kostelích.

CV: WikipediaFotografie z výstavy