Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

GRÍMA, vernisáž vizuálů Luna Torr a vůní Vala’s Perfumery

22. 6.-30. 6. / Midgard Bar / Fotografie

22.6.2018 se v Midgard baru, Jaromírova 53, Praha 2, konala vernisáž vizuálů Luna Torr a vůní Vala’s Perfumery: GRÍMA.

Gríma je nahlédnutím do počátků primitivní magie, šamanství a animismu v severské mytologii.

Fotografie a vůně ilustrují svět, ve kterém byli lidé ve spojení s přirodou a přírodními bytostmi. Svět, ve kterém každá rostlina i kámen mají duši a život komunity byl závislý na dobrých vztazích s duchy země a místa, kterým se říká landvaettir.
Toto hluboké spolení s přírodou začínalo venku, odpojením se od komunity a splynutím s přírodou.

Šaman opouští vesnici a odchází do hloubky lesa, širých lánů nebo k místní řece, kde začíná jeho útiseta (doslova „sezení venku“/ „sezení vně“). Tam, a meditativním transu poslouchá zvuky svého okolí a postupně se v něm jeho já ztrácí. Stává se listem stromu, o který se opírá a je zároveň mechem, na kterém sedí jeho tělo. Jeho mysl kráčí jako laň mýtinou a zároveň letí jako orel nad skalisky.

Otevírá se mu náttúra země, ve které žije – její charakter a podstata, lůno i dráp. A učí ho, jak s ní žít v harmonii, jak komunikovat s vaettir, duchy a bytostmi, které sdílí jejich kraj.

Šaman sedí celé hodiny, obětuje svůj čas, své ego a své já aby na konci své cesty mohl promluvit s duchem země, která živila a pečovala o generace jeho předků, o blóð, krev, jeho rodu.
A ona krev, je součástí koloběhu života a smrti, jedna bytost, rostlina či zvíře, musí obětovat život, aby jiný mohl vzkvést.

Tento příběh vypráví vystava fotografií Luna Torr Photography a přírodních vůní Vala’s Perfumery.Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
GRÍMA, vernisáž vizuálů Luna Torr a vůní Vala’s Perfumery