Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Dernisáž Silvia Belis: Wood Scopes (již skončeno)

Do 30.9.2018 se v Opatství Emauzy, Vyšehradská 49, Praha 2 konala ve výstavní síni zajímavá výstava Silvia Belis: Wood Scopes.

Silvia Belis
* 1983

Od roku 2014 se autorka věnuje téměř výhradně vlastní práci se dřevem, kresbě a péči o galerii a café Ve Věži v Mělníku.

Autorka také dlouhodobě spolupracuje na interaktivních výstavách RecykLES a Cesta dřeva v Národním zemědělském muzeu v Praze (Sdružení MamaPapa – Václav Kinský, Tomáš Žižka) a dále příležitostně pracuje jako scénografka s režiséry Karlem Králem (divadlo V Dlouhé, Dejvické divadlo, divadlo Na zábradlí) a jako ilustrátorka s časopisem Svět a divadlo.

Dřevěné objekty, které autorka vytváří jsou zpracovány z velké většiny technikou intarzie (obraz vytvořený skládáním a lepením dýh různých barev a struktur) a inkrustace (vkládání dřevěných či kamenných částí do dřeva). Tyto tradiční techniky jsou pojaty osobitým způsobem, ne pouze jako dekorativní a ornamentální prvek umělecké práce. Výtvarnice vkládá do dřevěných obrazů své představy a myšlenky v podobě snových krajin, přírodních bytostí či abstraktních vizí. Tyto obrazy, vycházející ze skrytých koutů podvědomí ji obklopují už od narození. Tvoří fantastický vnitřní svět, který se neustále letmo vměšuje do každodenní reality.
Dřevo je pro vizualizaci těchto vnitřních obrazů přirozeným nosným materiálem. Přírodní hmota autorku inspiruje svou strukturou a vyzařuje energii, která podporuje imaginaci a často sama nabízí cestu ke zpracování.

Více o tvorbě na www.silviabelis.cz

Všechny fotky z dernisáže: Petr.Fotografie z výstavy