Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

2 vernisáže v Broumově: Jan Merta: Morality a Jakub Goll v Klášterní zahradě

končí 30. září / / Malba

Do 23.6.2019 bude v Galerii Dům, Klášterní zahrada, Broumov, přístupná zajímavá výstava obrazů Jana Merty: Morality.  Do 30.9.2019 pak bude v samotné Klášterní zahradě přístupná výstava soch Jana Golla.

Jan Merta (nar. 1952 v Šumperku) je jedním z nejdůležitějších malířů přelomové generace 80. let, která na základě reflexe dobových postmoderních tendencí i na základě vlastní situační sebereflexe vnesla do českého výtvarného umění radikální změny a vymezila se v plné míře vůči rozkladné atmosféře pozdní fáze reálného socialismu a vůči jeho oficiálnímu výtvarničení. Jan Merta absolvoval v l. 1981-1987 pražskou Akademii výtvarných umění, do které nastoupil ze zaměstnání (v l. 1972-1981 vystřídal různá neumělecká zaměstnání). V l. 1991-2002 byl zastupován pražskou Galerií MXM a v l. 2003-2015 německou Galerií Johnen + Schöttle (Kolín nad Rýnem, Berlín). V současné době autora zastupují hned tři soukromé galerie: Galerie Rüdiger Schöttle (Mnichov), Galerie Martin Janda (Vídeň) a Galerie SVIT (Praha). V r. 2005 a 2009 byl autor zvolen Osobností roku za výtvarný počin. V r. 2017 uspořádala Galerie hl. města Prahy Janu Mertovi rozsáhlou bilanční výstavu v prostorách Městské knihovny nazvanou „Galerie. Lukáš Jasanský a Martin Polák uvádějí Jana Mertu“.

Kurátor: Petr Vaňous

Jakub Goll náleží k nedávným absolventům pražské Akademie výtvarných umění, konkrétně ateliéru figurálního sochařství. Vystavené práce se věnují tématu hranice zobrazení a evokace tvaru. Dřevěné Torso (2015) vypovídá o autorově dlouhodobém zájmu o transformaci tělesné formy, odkazuje k původní inspiraci – figurálním pískovcovým pracím Josefa Wagnera. Ten často pracoval s tvary jakoby nalezenými v přírodě, se spojením těla a přírodního útvaru. Ve svých textech Cesty sochaře k sochařství uvažuje o pratvaru, o vzniku sochařství v prehistorické době, kdy člověk uviděl lidskou postavu nebo podobu zvířete v pohozeném kameni. Wagner připomínal i Braunovu fantazii jitřenou skalními útvary. Jakub Goll dvojici betonových tvarů z roku 2016 (Raněná zvířata) vytvořil inspirován výjevem ze španělské krajiny, kde se setkal mimo jiné i s autentickou silou sochařských prací Eduarda Chillidy. Zabývá se tvary v jejich vztahovosti, přičemž stylizaci odvozuje z kresby, ne z modelované formy. Práce reflektují současně i Gollův zájem o sumerské a egyptské sochařství,
o význam kanonických proporčních zákonitostí, o problematiku symetrie, o architektonické uvažování. Autor pracuje s formou naznačenou, nedopovězenou, hledá prostor vjemové rezonance. Jeho sochy vzbuzují respekt velkorysým  formátem i specifickou kombinací archaičnosti a modernosti tvaru.

Jakub Goll (nar. 1990 v Praze) vystudoval v letech 2005–2009 Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze (obor řezbářství), poté pokračoval v letech 2009–2016 v sochařském studiu na Akademii výtvarných umění v Praze (ateliér figurálního sochařství – Jan Hendrych, Vojtěch Míča). Od roku 2011 jsou jeho práce prezentovány na společných výstavách: Start (Klub V. kolona, Praha, 2011), výstava soch na parkovišti Malostranského náměstí (Praha, 2014), Andante (České centrum, Milán, 2015), Kresby / Sochy (GAVU, Praha, 2016), NordArt 2016 (Kunstwerk Carlshütte, Německo), Vanity Fair / Diplomanti AVU (Veletržní palác, Praha, 2016) nebo Kulový blesk (Zámek, Litvínov, 2018).

Kurátorka: Iva MladičováFotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
2 vernisáže v Broumově: Jan Merta: Morality a Jakub Goll v Klášterní zahradě